ub8优游平台

优游位置优游信息公开专栏 >> 优游优游清单 >> 乡优游校从教30年优游荣誉证书优游优游信息公示
             
乡优游校从教30年优游荣誉证书优游优游信息公示
字体[ ]  日期:16-06-08  文章优游:区教文体局   [ 关 闭 ]

乡优游校从教30年优游荣誉证书优游优游信息公示

 

 

 

 

ub8优游平台  

 

ub8优游平台  

 

 

优游(优游):  ub8优游平台区优游优游体育局         填表人: 袁红娥          优游电话:13700787431         填表日期: 2016   6    6 
序号 XX省 学校优游行政区划 学校优游 证书编号 姓名 性别 出生优游 身份 优游优游优游 任教年限(整数) 专业技术职务 从业优游
(自治区、直辖市) 县(区) 乡(镇) (YYYY-MM) 证号 (YYYY-MM)
1 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄中学 41020400000001 陈宜民 1955-08 410224195508054415 1974-08 42 中小学一级 退休
2 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄中学 41020400000002 王世杰 1955-09 410224195509254419 1978-08 38 中学小优游 退休
3 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄中学 41020400000003 李太儒 1934-04 410224193404084418 1958-07 37 中小学一级 退休
4 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄中学 41020400000004 苏克祥 1938-11 411024193809267730 1959-09 40 中小学一级 退休
5 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄中学 41020400000005    1938-08 410224193807114415 1957-07 42 中小学二级 退休
6 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄中学 41020400000006 王书祥 1943-08 410224194308254418 1971-10 34 中小学二级 退休
7 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄中学 41020400000007   广 1944-08 410224194308134635 1969-06 36 中小学一级 退休
8 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄中学 41020400000008 王全福 1952-04 41022419520410441x 1979-09 34 中小学一级 退休
9 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄中学 41020400000009 常运宏 1952-07 410224195207084418 1974-01 39 中小学优游 退休
10 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄中学 41020400000010 刘广会 1954-02 410224195402114416 1974-03 42 中小学优游 退休
11 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄中学 41020400000011    1960-12 410224196012114415 1981-09 36 中小学优游 优游
12 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄中学 41020400000012 杨少民 1965-01 410224196501114432 1985-11 32 中小学优游 优游
13 河南省 开封市  ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄小学 41020400000013  梁玉凤 1951-12 41022419511208444x     1970-03 32 中小学一级 病退
14 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄小学 41020400000014  李萍 1967-09 410224196709024428    410224196709024428  1984-09 32  中小学一级 优游
15 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市辛仓小学 41020400000015    1932-03 410224193204294410 1952-03 41 中小学一级 退休
16 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市辛仓小学 41020400000016 郑长友 1940-08 410224193910104418 1959-09 43 中小学一级 退休
17 河南省 开封 ub8优游平台区 优游庄 开封市新城集小学 41020400000017 刘金堂 1932-04 410224193203214415 1951-07 41 退休
18 河南省 开封 ub8优游平台区 优游庄 开封市新城集小学 41020400000018 张秀真 1955-03 410224195503194427 1975-12 35 中小学一级 退休
19 河南省 开封 ub8优游平台区 优游庄 开封市新城集小学 41020400000019    1964-05 410224196405074000 1983-03 33 中小学一级 优游
20 河南省   开封市  ub8优游平台区 优游庄 开封市良坟小学 40120400000020 潘志忠 男男 1946-06 410224194606194417 1965-03 38  中小学一级 退休
21 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市良坟小学 40120400000021 宋子俭 1942-12 410224194212154420 1963-02 34 中小学一级 退休
22 河南省   开封市  ub8优游平台区 优游庄 开封市良坟小学 40120400000022 韩秀堂 1954-09 410224195409024413 1974-11 38 中小学一级 退休
23 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000023 林永明 1960-05 410211196005132517 1981-06 36 中小学一级 优游
24 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000024 冯子武 1957-10 410205195710141513 1981-03 36 中小学一级 优游
25 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000025 李峰云 1961-10 410204195801164060 1979-02 37 中小学一级 优游
26 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000026 连双梅 1964-12 410211196501292528 1983-08 33 中小学一级 优游
27 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000027 张慧青 1938-10 410205193810300527 1962-08 31 中小学一级 退休
28 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000028 髙艾英 1945-07 410211194502152527 1971-01 30 中小学一级 退休
29 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000029 魏纪平 1950-05 41021119500626252x 1969-03 37 中小学一级 退休
30 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000030 张美珍 1949-01 410205195311270529 1971-01 34 中小学一级 退休
31 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000031 肖玉荣 1951-06 410204195106125027 1975-04 32 中小学一级 退休
32 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000032 张淑珍 1942-09 410205194111170027 1962-09 36 中小学一级 退休
33 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000033 翟芳莲 1946-12 410205194612270528 1963-08 39 中小学一级 退休
34 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000034 宋秀梅 1958-12 410202195812231529 1977-08 37 中小学一级 退休
35 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000035 王梅英 1941-02 410205194105211523 1964-03 33 中小学一级 退休
36 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000036 何思婷 1943-12 41020419431223502x 1963-08 36 中小学一级 退休
37 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市柴屯小学 41020400000037    1950-08 410204195008175063 1969-06 37 中小学一级 退休
38 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市牛墩小学 41020400000038 贾玉莲 1951-06 410205195106100520 1951-06 38 中小学一级 退休
39 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市牛墩小学 41020400000039 史爱莲 1951-12 410211195112292028 1972-08 35 中小学一级 退休
40 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市牛墩小学 41020400000040 李金凤 1955-09 410224195311013927 1977-09 34 中小学一级 退休
41 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市牛墩小学 41020400000041    1950-10 410211194907102510 1972-04 39 中小学一级 退休
42 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市牛墩小学 41020400000042 吴世秀 1919-09 410205191909281021 1951-02 34 中小学二级 退休
43 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市牛墩小学 41020400000043 高久荣 1922.04 410204192204085029 1950-09 34 中小学二级 退休
44 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市牛墩小学 41020400000044 葛景兰 1960-02 410211196202072525 1980-04 36 中小学一级 退休
45 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市牛墩小学 41020400000045 支秋旺 1960-01 410202196010231011 1981-07 36 中小学一级 优游
46 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市牛墩小学 41020400000046 郑淑凤 1969-03 410211196903102520 1985-09 32 中小学一级 优游
47 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000047 武风琴 1951-08 410211195108292543 1970-09 36 中小学一级 退休
48 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000048    1947-06 410205194606110528 1970-02 33 中小学二级 因病退休
49 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000049 裴万琴 1948-09 410205194709190022 1970-02 34 中小学一级 退休
50 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000050 申景兰 1931-06 410203193006191523 1951-03 37 中小学二级 退休
51 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000051 柴士忠 1929-06 410211192906292018 1952-02 30 中小学二级 因病退休
52 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000052 王君丽 1932-10 410205193111102046 1952-09 35 中小学二级 退休
53 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000053 优游玉 1936-02 410205193701190015 1959-09 38 中优游一级 退休
54 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000054 张皓琳 1943-04 410204194408235024 1965-08 34 中小学优游 退休
55 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000055 贾素枝 1954-01 410205195401091022 1976-01 34 中小学一级 退休
56 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000056 蒋美云 1950-07 410205195007140527 1968-09 38 中小学一级 退休
57 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000057 王跃生 1933-10 410211193410262012 1951-08 43 中小学一级 退休
58 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000058 赵静英 1946-07 410205194607160527 1964-09 38 中小学一级 退休
59 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000059 陈兰英 1958-02 410205195802250522 1980-06 34 中小学一级 退休
60 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000060 袁荷花 1945-08 410205194508051528 1968-08 33 中小学一级 退休
61 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000061 宋干军 1955-06 410205195506240514 1977-09 39 中小学一级 退休
62 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000062 张玉青 1967-10 410211196710082527 1986-07 30 中小学一级 优游
63 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000063 曹振芳 1962-03 410205196203221521 1983-08 33 中小学一级 优游
64 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市小王屯小学 41020400000064 高凤海 1957-12 410211195712164011 1976-02 40 中小学一级 优游
65 河南 开封 ub8优游平台区 南苑 开封市杨砦小学 41020400000065 武进军 1955-11 410211195511172015 1984-03 31 中小学一级 退休
66 河南 开封 ub8优游平台区 南苑 开封市杨砦小学 41020400000066 曹秋芳 1957-09 410205195709030525 1977-09 35 中小学一级 退休
67 河南 开封 ub8优游平台区 南苑 开封市杨砦小学 41020400000067 张淑玉 1952-01 410205195201121047 1976-08 31 中小学一级 退休
68 河南 开封 ub8优游平台区 南苑 开封市杨砦小学 41020400000068 杨克凡 1964-02 410211196402102020 1985-09 31 中小学一级 优游
69 河南 开封 ub8优游平台区 南苑 开封市杨砦小学 41020400000069 王建富 1946-07 410211194607122018 1969-03 34 中小学一级 退休
70 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市马头刘小学 41020400000070    1959-10 410224195910074414 1979-08 37 中小学一级 优游
71 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市马头刘小学 41020400000071 朱阁秀 1957-05 410224195705254416 1977-01 39 中小学一级 优游
72 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市马头刘小学 41020400000072 夏国森 1962-09 410224196209074410 1980-10 37 中小学一级 优游
73 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市刘寺小学 41020400000073 崔振堂 1941-11 410211194107102512 1963-08 39 中小学一级 退休
74 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市刘寺小学 41020400000074 张青海 1945-12 410211194512022014 1972-02 31 中小学一级 退休
75 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市刘寺小学 41020400000075 孙常富 1937-02 41021119370331201x 1955-07 43 中小学一级 退休
76 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市刘寺小学 41020400000076    1951-08 410205195009121020 1969-01 37 中小学一级 退休
77 河南省 开封市 ub8优游平台区 南苑 开封市刘寺小学 41020400000077 曹建亭 1966-03 410211196603261530 1985-02 31 中小学二级 优游
78 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市优游庄中学 41020400000078 田克贵 1950-10 41022419501017441x 1971-09 39 优游工3级 退休
79 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市柏坟小学 41020400000079 王素云 1953-01 41022419530102442x 1972-01 37 中小学一级 退休
80 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市柏坟小学 41020400000080 郭淑贞 1924--08 410224192602084422 1952-08 33 中小学二级 退休
81 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市柏坟小学 41020400000081 魏东亮 1955-09 410224195509014410 1978-07 38 中小学一级 退休
82 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市辛仓小学 41020400000082    1956-11 410224195611064451 1976-09 41 中小学一级 优游
83 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市辛仓小学 41020400000083 刘明娟 1965-06 41022419650619462X 1983-03 34 中小学一级 优游
84 河南省 开封市 ub8优游平台区 优游庄 开封市辛仓小学 41020400000084 张喜琴 1964-12 410224196512184428 1980-02 37 中小学一级 优游
公示表:/upfiles/file/20160608/20160608174193879387.xlsx  公示期为5个优游日。

ub8优游平台开封市ub8优游平台区人民优游 版权优游 豫ICP备11010878号-1

电话:0371-25995926,0371-25995217 传真:0371-25995876 地址:河南开封市ub8优游平台区包公湖北路39号

技术支持: sitemaps baidumaps